Почитувани ученици и родители,

Во врска со уписот на ученици во прва година во учебната 2021/2022 година кој ќе се реализира на 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 и 30 јуни 2021 година во период, а со цел да се почитуваат препораките дадени од надлежните институции заради настанатата ситуација со вирусот COVID 19. Ве замолуваме за доследно почитување и придржување кон следниот:

АЗБУЧЕН РЕД

за упис на ученици во прва година во учебната 2021/2022 година

во СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ Скопје

Согласно препораките од Министерството за образование и наука, документите ќе се примат согласно распоредот според азбучен ред од презимето, со исклучок на родителите и учениците кои доаѓаат од други градови на РСМ.

14.06.2021 ПОНЕДЕЛНИК

12.00 – 14.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА А, Б, В, Г, Д , Ѓ, Е, Ж, З

14.00 – 16.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Ѕ, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н

16.00 – 18.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф

18.00 – 19.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Х, Ц, Ч, Џ, Ш

На секои два часа комисијата ќе прави пауза заради дезинфекција.

15.06.2021 ВТОРНИК

07.00 – 09.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА А, Б, В, Г, Д

09.00 – 11.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ

11.00 – 13.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА И, Ј, К, Л,Љ

13.00 – 15.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА М,Н,Њ,О,П

15.00 – 17.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Р, С, Т, Ќ, У

17.00 – 19.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Ф,Х,Ц,Ч,Џ, Ш

На секои два часа комисијата ќе прави пауза заради дезинфекција.

16.06.2021 СРЕДА

07.00 – 09.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА А, Б, В, Г, Д

09.00 – 11.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ

11.00 – 13.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА И, Ј, К, Л,Љ

13.00 – 15.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА М,Н,Њ,О,П

15.00 – 17.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Р, С, Т, Ќ, У

17.00 – 19.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Ф,Х,Ц,Ч,Џ, Ш

На секои два часа комисијата ќе прави пауза заради дезинфекција.

17.06.2021 ЧЕТВРТОК

07.00 – 09.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА А, Б, В, Г, Д , Ѓ, Е, Ж, З

09.00 – 11.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Ѕ, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н

11.00 – 13.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф

13.00 – 15.00 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЧИЕШТО ПРЕЗИМЕ ПОЧНУВА НА Х, Ц, Ч, Џ, Ш

На секои два часа комисијата ќе прави пауза заради дезинфекција.