Дијана Златевска

Историја

Спасе Блажевски

Историја

Анета Сековска Ѓорѓиоска

Психологија

Милена Симоска

Педагогија

Марија Јанкова

Вовед во правото

Момир Стаменковиќ

Социологија

Љубе Димитриевски

Филозофија

Етика

Логика

Љупчо Трајковски

Бизнис и претприемништво

Менаџмент

Економија