Спасе Блажевски

Историја

Милена Симоска

Педагогија

Дејан Трајаноски

Бизнис и претприемништво

Mенаџмент

Eкономија

Анѓела Пешиќ

Социологија

Емилија Ежовска

Филозофија

Логика