Уписи по азбучен ред – трет уписен рок

Почитувани ученици и родители, Во врска со уписот на ученици во прва година во учебната 2021/2022 година кој ќе се...

Мисија и визија

За Директорот

Јован Петрески - Роден на 26.05.1976 година, во Скопје. Во 2001 година завршил високо образование на Филолошки факултет „Блаже Конски" при УКИМ, катедра - Македонска книжевност и јужнословенски книжевности и се стекнува со право на стручен назив Професор по Македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик. Во 2006 година,...

Дознајте повеќе за нашите активности

Хуманост и солидарност

По повод Денот на Црвениот крст и Денот на крводарителството, нашето училиште доби благодарница за организација и постигнати резултати во...

View Our Event