В А Ж Н О!

Наставата продолжува. Сите ученици од I и II година треба да дојдат во 07:30 часот, a III и IV во 13:30 часот. Се гледаме на час!!!

Мисија и визија

За Директорот

Јован Петрески - Роден на 26.05.1976 година, во Скопје. Во 2001 година завршил високо образование на Филолошки факултет „Блаже Конски" при УКИМ, катедра - Македонска книжевност и јужнословенски книжевности и се стекнува со право на стручен назив Професор по Македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик. Во 2006 година,...

Дознајте повеќе за нашите активности