Запиши се во средно училиште во 4 чекори

Новата и единствена платформа за електронско запишување ученици во средните училишта овозможува запишување во само 4 чекори. Пријавувањето на учениците...

Мисија и визија

За Директорот

Јован Петрески Роден на 26.05.1976 година, во Скопје. Во 2001 година завршил високо образование на Филолошки факултет „Блаже Конески" при УКИМ, катедра - Македонска книжевност и јужнословенски книжевности и се стекнува со право на стручен назив Професор по Македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик. Во 2006 година, за...

Дознајте повеќе за нашите активности