Емилија Хаџивасилева

Англиски јазик

Викторија Качаниклиевска

Англиски јазик

Златка Ивановска

Англиски јазик

Катерина Талеска

Англиски јазик

Анета Јаневска

Гермаски јазик

Теодора Камци

Француски јазик

Елена Лазаревска

Француски јазик

Александра Сиљановска

Италијански јазик

Билјана Бојковска

Латински јазик