Наставата продолжува.

Сите ученици од I и II година треба да дојдат во 07:30 часот, a III и IV во 13:30 часот.

Се гледаме на час!!!