Новата и единствена платформа за електронско запишување ученици во средните училишта овозможува запишување во само 4 чекори.

Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско
аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за
образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со специјална најава за
средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.