Хуманост и солидарност

По повод Денот на Црвениот крст и Денот на крводарителството, нашето училиште доби благодарница за организација и постигнати резултати во крводарителството, за покажаната хуманост и…

Read More

Најбезбедно и најчисто училиште

На конкурсот за „Најбезбедно и најчисто училиште”, во учебната 2017/2018 година, од страна на Министерството за образование и наука, нашата гимназија беше второнаградена во категоријата…

Read More

Мисија воздух

Видеото е изработено од страна на нашите ученици и истото доби втора награда на конкурсот – Млади репортери на животната средина „Мисија воздух”.

Read More

Доброто секогаш може да биде подобро, квалитетното – поквалитетно

СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ обезбедува клима на развој и динамика. Особено се грижи за внатрешната мотивација, како и поттикнување на иновативноста, иницијативноста, креативноста и визионерството. Интензивно…

Read More