На 08 мај нашите ученици Никола Маркоски II1, Мартин Петрушевски III1, и Раде Мицов III2 учествуваа на 8-та меѓународна олимпиада по експериментална физика ЕПО8. Каде што учениците од трета година Мартин Петрушевски и Раде Мицов постигнаа голем успех освојувајќи трето место во L категорија. Им честитаме и им посакуваме многу успеси во понатамошните натпревари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *