Доброто секогаш може да биде подобро, квалитетното – поквалитетно

СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ обезбедува клима на развој и динамика. Особено се грижи за внатрешната мотивација, како и поттикнување на иновативноста, иницијативноста, креативноста и визионерството. Интензивно…

Read More