Учениците од трета и четврта година од нашето училиште,преку своите знаења,креативност и здружена работа се вклучија со активности: ” Боите на мирот” и ” Дрво на мирот” во одбележување на 21 Септември – Меѓународен ден на мирот и Меѓународниот ден на јазиците.Активностите беа под менторство на професорките вклучени во програмата за Мировно образование при Детска амбасада Меѓаши,а се вклучија и професорките по италјански и социоилогија.Ваквите активности придонесуваат кон поголема сполотеност и создавање на позитивна работна атмосвера како и поттикнување на учениците кон нивно себеизразување.

21.09.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *