По повод Денот на Црвениот крст и Денот на крводарителството, нашето училиште доби благодарница за организација и постигнати резултати во крводарителството, за покажаната хуманост и солидарност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *