Повеќедневна завршна екскурзија 2024 година.

За секоја генерација гимназијалци, во трета година се реализираше повеќедневна научна екскурзија низ повеќе европски држави. Притоа посетувани беа значајни културни и историски знаменитости. Секоја…

Read More