Нашата визија е да ги прошириме своите технички, просторни и човечки потенцијали и да бидеме респектабилна и привлечна за едукација, институција за идни интелектуални кадри и тоа не само на ниво на општина, туку и пошироко. Интензивно се работи на  поттикнување и развој  на претприемничките, социјалните, комуникациските и останати животни вештини.

1 Reply to “Квалитетна настава, трајни знаења – едуцирани кадри”

  1. Професори кои освен својата предавачка, одлично ја вршат и воспитната улога кон учениците.Пред 3 години матурирав во ова училиште и особено ми е драго што константно гледам успешно реализирани проекти и натпревари.👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *