На конкурсот за „Најбезбедно и најчисто училиште”, во учебната 2017/2018 година, од страна на Министерството за образование и наука, нашата гимназија беше второнаградена во категоријата на средни училишта на ниво на целата држава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *