Ученичката Ангела Спирова од IV2 – ментор Ана Соколовска, го освои 1-то место на 56-от онлајн Државен натпревар на младите истражувачи од Р.С Македонија во организација на Сојузот на младите истражувачи на Р.С Македонија и Народна техника на Р.С Македонија!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *